Maktens narrespill 3Brain Center 2009 digitalt grafisk trykk © Pushwagner Grafisk design: Ivar Alexander Abusdal

Maktens narrespill 3

bookmark

Seminar

tirsdag 26. september 2023, kl. 17:00 til kl. 21:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: BindersIntiativet

Inngang: 250,- Forhåndspåmelding eller betal ved inngang,

Om hvorledes makten feilinformerer og forleder befolkningen, og gjør oss til lydige støttespillere. Det ivaretar maktens interesser – ikke befolkningens.

Et helt nytt kveldsseminar om nye tilsløringer og usannheter som Samfunnsmakten vil vi skal tro på. Det gis en rekke konkrete eksempler på slike løgner som narrer og forleder oss.

Seminaret tar for seg de akutte truslene mot frihet, demokrati og menneskerettigheter som Maktens narrespill representerer.

Seminaret belyser hvorledes vi – hver for oss og samlet – kan unngå å bli narret av Makten.

Foredragsholdere: Jan Kerr Eckbo og Trond Skaftnesmo

Kjøp billett

 

 

Program

 

17.00-17.10: Åpning ved Bindersinitiativet

17.10-17.50: Jan Kerr Eckbo:

* De fordekte sannhetene om Kolesterol og Covid19

* Hva FN ikke vil fortelle om klodens klima og miljø. Det grønne

           skiftet er et narrespill som gir samfunnsmakten enorme

           utbetalinger fra staten

 

17.50-18:30: Trond Skaftnesmo: Et globalt helsetyranni underveis… om vi ikke bråvåkner

         * Verdens helseorganisasjon (WHO) begynte våren 2022 en

            prosess for å bli et organ som kan diktere helsepolitikken.

            Organisasjonens fordekte spill omfatter en ny

            pandemitraktat som gir WHO utvidete fullmakter, og reviderte

            vedtekter som bidrar til det samme. Helsemyndighetene følger

            lydig etter. Fremtredende professor i internasjonal rett advarer

            mot WHOs behendige manipuleringer.

 

18:30-18.50: Spørsmål og diskusjon (20 min.)

18.50-19:30: Trond Skaftnesmo: Den nye fascismen som kalles public-private-partnership

* World Economic Forum som omfatter de mest pengesterke

 selskapene og personene i verden, har lansert et nytt

 styringsprinsipp som de kaller Public-Private-Partnership. Det

 truer vårt demokrati og er i kjernen en blåkopi av

 styringsprinsippet i den fascistiske staten

 

19:30-19:45: Spørsmål og diskusjon (15 min.)

19:45 – 20:30: Jan Kerr Eckbo:

* Dataindustrien representerer kanskje den største helsetrusselen

           og miljøødeleggeren av alle, men holder det skjult. Med

           myndighetenes velsignelse. Her presenteres de faktiske

           forholdene med konkrete eksempler.

 

* Hvorledes utviklet vitenskapen seg fra å være kilden til

  Kunnskap og Sannheter, til å bli kilden til usannheter og

  propaganda. Vitenskapen er ikke lenger til å stole på! Men

  makten benytter den stadig som sannhetsbevis.

 

* Vi forføres av maktmenneskers narrespill – hva kan vi gjøre?

 

20.30 -21.30: Spørsmål fra salen. Diskusjon med begge foredragsholdere

21.30: SLUTT

 

Foredragsholdere:

 

Jan Kerr Eckbo: Er naturvitenskapelig utdannet ved Stanford Universitet i USA, med BSc, MSc og doktorgradsstudier. Han arbeidet nesten 40 år i eget rådgivningsfirma innen teknologi og utvikling for næringsliv og offentlig sektor. I den sammenheng hadde han et nært samarbeide med verdensledende forskningsinstitusjoner som SRI International, Battelle Laboratories og NASA. Han har skrevet flere bøker – blant annet Maktens narrespill, og har holdt en rekke foredrag i inn- og utlandet.

 

Trond Skaftnesmo: Har sin fagbakgrunn i biologi og filosofi. Han er steinerskolelærer og forfatter av 12 bøker innenfor et vidt felt av emner, fra biologi og vitenskapsteori, til esoterikk og maktkritikk. De siste to emnene smelter sammen i boken, Dragestrid – Kampen om mennesket (2022), som vil være til salgs på Litteraturhuset under seminaret.