Medias rolle i straffesaker

bookmark

Sommerpils

fredag 14. juni 2019, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Advokatforeningen

Inngang: Gratis

Media har stor makt og innehar mange viktige funksjoner i samfunnet vårt. Involvering av media i straffesaker kan medføre mange utfordringer for partene. Uttalelser til offentligheten via media bør, i tillegg til befolkningens krav på informasjon, ta hensyn til mistenkte/siktede, fornærmede, vitner, etterforskningens effektivitet, domstolens upartiskhet og allmennhetens tillit til aktørene.

Er media til hjelp eller forvirring? Hvordan er politiet, forsvarere og øvrige aktører sitt samspill med media? Hva bør partene være forsiktig med å gjøre og hvor går grensen for involvering av media? Bør det gis opplysninger? Hvilke opplysninger kan eventuelt gis, hvordan og på hvilket tidspunkt?

Til å diskutere dette aktuelle temaet kommer politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby, tidligere statsadvokat og nåværende partner i Advokatfirmaet Hjort DA, Svein Holden, og nyhetsredaktør i Aftenposten, Tone Tveøy Strøm-Gundersen. Ordstyrer er partner i Advokatfirmaet Elden DA, Nora Hallén.

Det vil bli servert gratis velkomstdrink i tillegg til at det vil være muligheter for kjøp av drikke i baren. Vi inviterer alle som ønsker det til å fortsette kvelden i trivelig lag på Litteraturhuset etterpå.

Arrangementet gir en etterutdanningstime i etikk for medlemmer av Advokatforeningen.

Begrenset med plasser – førstemann til mølla!

Velkommen!