Miljøgifter i mat og miljø. Er vi trygge? 1

Miljøgifter i mat og miljø. Er vi trygge?

bookmark

Hvordan forsker vi på kjemikalier uten bruk av dyreforsøk?

torsdag 21. september 2023, kl. 17:30 til kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Folkehelseinstituttet

Inngang: Gratis, med påmelding

Hvor farlige er kjemikalier som vi bruker og kommer i kontakt med i hverdagen? Hvilke miljøgifter har vi i kroppen vår og hvor kommer de fra? Kan vi forske på helseeffekter av kjemikalier uten bruk av forsøksdyr? Hvilken kunnskap mangler vi for å forby kjemikalier?

Trygg bruk av kjemikalier krever at myndigheter har informasjon om hvorvidt kjemikalier helse- og miljøfarlige, bioakkumulerende eller persistente. Kjemikalier som er farlig for mennesker og miljøet må reguleres eller forbys.

En viktig del av denne prosessen er risikovurdering av kjemikaler som i dag hovedsakelig er utført med data fra dyreforsøk. PARC (Europeisk partnerskap for vurdering av risiko fra kjemikalier) er et Europeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt som har som mål å forbedre risikovurdering av kjemikalier i Europa med nye data, kunnskap, metoder, ekspertise og nettverk.

Mer enn 200 institusjoner fra 28 land, og tre store EU-byrå (Det europeiske miljøbyrået (EEA), Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)) deltar i PARC. Folkehelseinstituttet er en viktig partner som er involvert i mer enn 25 prosjekter innenfor PARC. FHI deltakelse i prosjektet støttes av Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

På dette seminaret skal forskere fra forskjellige avdelinger ved Folkehelseinstituttet i korte foredrag og på en lettfattelig måte forklare hvordan de utvikler ny kunnskap om kjemikalier uten bruk av dyreforsøk og diskutere hvordan denne kunnskapen kan nyttiggjøres av samfunnet og myndighetene.

Benytt gjerne anledningen til å stille spørsmål.

Program:

  • Velkommen Christine Instanes, Områdedirektør, Område for Klima og Miljø, FHI
  • Slik vurderer vi om miljøgifter er farlige for oss Camilla Svendsen, Forsker, Avdeling for kjemikalietoksikologi, FHI
  • Miljøgifter i kroppen Cathrine Thomsen, Avdelingsdirektør, Avdeling for mattrygghet, FHI
  • Miljøgifter i kosmetikk Trine Husøy, Forsker, Avdeling for mattrygghet, FHI
  • Kjemikalier og allergi Berit Granum, Forsker, Avdeling for kjemikalietoksikologi, FHI
  • Hjerneutvikling og miljøgifter – kan vi unngå dyreforsøk? Malene Lislien, Stipendiat, Avdeling for kjemikalietoksikologi, FHI
  • Bruk av kunstig intelligens i forskning på miljøgifter Marcin Wojewodzic, Forsker, Avdeling for kjemikalietoksikologi, FHI og Seksjon for molekylær epidemiologi og infeksjon, Kreftregisteret

 

Det blir servert kaffe/te og frukt.

Arrangementet blir strømmet direkte på Folkehelseinstituttets Youtube-kanal

Du kan gå inn på Youtube-kanalen når seminaret starter og se seminaret direkte, eller senere i opptak. Opptaket slettes i utgangspunktet etter to uker.

Arrangementet er gratis. Det er begrenset antall plasser og derfor ber vi om påmelding