Minotenk boklansering 5

Boklansering: UNG / Psykisk helse

bookmark

Velkommen til boklansering på Verdensdagen for psykisk helse!

tirsdag 10. oktober 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Minotenk

Inngang: Gratis

Vi i Minotenk er i sluttfasen med å ferdigstille vår bok om psykisk helse. Vi er så heldige å ha fått med oss et knippe gode bidragsytere som enten gjennom en personlig eller faglig vinkling har satt lys på et eller flere aspekter ved psykisk helse.

Den 10. oktober, som også er verdensdagen for psykisk helse, har vi satt av kvelden til en boklansering hvor vi setter søkelys på spørsmål rundt mangfold, utenforskap og psykisk helse. Det er årets tema for verdensdagen. Flere og flere unge melder opplevd psykisk uhelse, og svært mange forteller om hvordan utenforskap og manglende tilhørighet preger deler av ungdomstiden, dette gjelder dessverre for mange voksne også.

Program:
Velkommen og innledning v/styreleder Mishell Akhtar Shakar
Panelsamtale – Generelt om psykisk helse og mangfold, hva trengs og hvor i tematikken brenner det?
Paneldeltakere: Terje Reed, Ria Sarin, Grace Tabea Tenga, Usman Chaudry.
Pause
Opplesning
Panelsamtale – Hva gjør utenforskap med psyken? Og hvordan kan utenforskap se ut? Vi har en tendens til å tenke på utenforskap som noe individuelt – noe som er en konsekvens av noe personlig eller et individs problem og ikke samfunnets. Men kan utenforskap være en konsekvens av at noe er galt i samfunnet?

Paneldeltakere: Philip Rynning Coker, Memoona Saleem, Mishell Akhtar Shakar, Ida Dignes.
Avsluttende ord v/prosjektleder Tony Sandset