Automatisk kladd 49Foto: Kristian Kapelrud/ Forsvaret

Når teknologien overtar – digitale trusler i forsvarssektoren

bookmark

tirsdag 9. november 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Etisk råd for forsvarssektoren

Inngang: Gratis inngang - ingen påmelding

Bruk av digital teknologi og kunstig intelligens gir både muligheter og utfordringer for samfunnssikkerheten og militær aktivitet. Håpet er at denne teknologien skal gjøre oss tryggere og at militære operasjoner kan gjennomføres mer effektivt, og at beslutninger blir tatt mer presist. Frykten er at mangel på menneskelig kontroll kan føre til nye, ukjente utfordringer, mer skade, og undergrave de verdiene man skal beskytte.

Digital teknologi vil påvirke samfunnssikkerheten – både negativt og positivt. I dette landskapet er det avgjørende å diskutere etiske spørsmål som forsvarlig og uforsvarlig bruk, menneskelig kontroll, etiske reguleringer av teknologiutviklingen, endrede maktstrukturer og hvordan vi legitimt kan forsvare oss mot trusler utenfra.

Etisk råd for forsvarsektoren (ERF) i samarbeid med NORDE ( Norsk råd for digital etikk) og Program for anvendt etikk (NTNU) inviterer til et seminar om dilemmaene rundt bruk av digitale teknologier i forsvarsektoren. Velkommen!