Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Europavalget i norsk politikk

torsdag 11. april 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Representantene som velges til Europaparlamentet, tar avgjørelser som påvirker hele Europas befolkning. Selv om Norge ikke er medlem av EU, gjør EØS-avtalen at også norsk rett blir påvirket av bestemmelsene. Hvor stor innflytelse har europavalget på politikken Norge fører, og hvorfor vies europapolitikken så lite oppmerksomhet i norsk offentlighet?

Organisasjonen Europeisk Ungdom ble opprettet etter folkeavstemningen om norsk EF-medlemskap i 1972 og ønsker et aktivt norsk medlemskap i EU. De jobber med å spre kunnskap om forholdet mellom Norge og resten av Europa.

Arrangementet vil også streames her.

I panelet:
UH: Amalie Gunnufsen
UV: Louise Bårdsen
KrFU: Edel-Marie Haukland
GU: Hulda Holtvedt
SU: Alexander Lange
Ordstyrer: Europeisk Ungdom

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Europeisk Ungdom.