Ny debatt 52

Ny debatt

bookmark

Om karbon i jordbruket

torsdag 9. mai 2019, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

I over 150 år har verden hentet karbon opp av jorda i form av olje, kull og gass, noe miljøet har blitt kraftig påvirket av. Forskning viser at ved å øke karbonnivået i jordsmonnet får man en mer fruktbar jord, samtidig som man holder karbon unna atmosfæren. Er en av løsningene på klimaproblemene å putte karbonet tilbake igjen i jorda?

Spire er ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet og jobber for en mer rettferdig og bærekraftig verden gjennom miljø- og utviklingsproblematikk. Nå inviterer de til debatt om hvordan politikere kan legge til rette for at jordbrukere kan øke karbonnivået i sin jord.

Kjøreplan:
19.00: Jordkarbon på 1-2-3 av Julie Rødje, nestleder i Spire.
19.10: Presentasjon om Levende matjord prosjektet i Buskerud av Anders Næss
19.20: Panelsamtale med fokus på tiltak

Panelet:
Johanne Houge, klimarådgiver i Bondelaget
Anders Næss, Levende matjord prosjektet til fylkesmannen i Buskerud
Knut Skinnes, Green House
Kjetil Marstrander, kampanjeleder i Spire
Ordstyrer: Margit Fausko, Alliansen ny Landbrukspolitikk

«Ny debatt» er en debattserie av og for ungdom som arrangeres av Litteraturhuset og Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg), denne gangen i samarbeid med Spire.

 

Arrangementet blir streamet her.