Nybakt far på helsestasjonFoto: Jonas Kakaroto/Unsplash

Nybakt far på helsestasjon

bookmark

Rapport: Hvordan inkludere fedre?

fredag 16. juni 2023, kl. 12:00 til kl. 13:15

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Reform - ressurssenter for menn

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Norske menn har forlengst inntatt rollen som omsorgsfulle fedre. Men foreløpig gjøres det lite for å inkludere fedre i den første, viktige tiden etter fødselen.

Dette mener Reform det bør gjøres noe med. I prosjektet “En likestilt helsestasjon” har helsestasjonen i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen planmessig gjennomført samtaler med nybakte fedre, på lik linje med mor. Tilbudet har vært åpent også for andre kategorier foreldre.

I prosjektet, som er finansiert av Stiftelsen Dam, har også Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) deltatt.

På dette møtet presenteres erfaringene fra prosjektet i en rapport og en brosjyre, med vekt på anbefalinger som kan – og bør – tas i bruk av helsestasjoner landet rundt.

En egen veileder tilpasset samtaler med fedre på helsestasjon, utarbeidet av Ellen Solstad Olavesen (RBUP), presenteres også på møtet.

Før vi avslutter, vises informasjonsfilmen “Fra pappa til pappa”, som handler om nybakte fedre på sykehusenes føde- og barselavdelinger.

PROGRAM:

  • Velkommen. Ved Are Saastad, daglig leder i Reform
  • Om prosjektet: Hvorfor bør vi bry oss om nybakte fedre? Ved Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef i Reform
  • Politisk kommentar: I Nord-Fron skal fedrene bli sett! Ved ordfører Anne-Marie Olstad
  • Helsestasjonens erfaringer: Hva har vi lært av å ha samtaler med fedrene i bygda? Ved Ann Jorunn Plassen, avdelingsleder helsestasjon, Nord-Fron kommune
  • Presentasjon av intervjuguide: Slik kan kommune-Norge snakke med nybakte fedre. Ved Ellen Solstad Olavesen, spesialrådgiver i RBUP

Før visningen av filmen “Fra pappa til pappa”:

Kort introduksjon. Ved prosjektleder Ina Slaveykov, Reform

Møtet er gratis, og åpent for alle.

Det serveres en lett lunsj fra kl 11.45.

Møtet strømmes også på YouTube