Organdonasjon

Organdonasjon

bookmark

Møteserien OUS debatt

mandag 5. juni 2023, kl. 17:00 til kl. 19:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo universitetssykehus

Inngang: Gratis - ingen påmelding

1700-1710           Velkommen, ved Anders Mohn Frafjord, viseadministrerende direktør, OUS

 

1715-1730           Organtransplantasjon – livreddende behandling, men begrenset ressurs

                             Janne Marlene Gripheim, avdelingsleder, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS

 

1730 -1745         Donasjon: Status, utfordringer og muligheter

                           Dag W. Sørensen, anestesilege og donoransvarlig lege, OUS

 

1745-1755           Økende ventelister for nyretransplantasjon – finnes det håp?

Kristian Heldal, seksjonsoverlege, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS

 

1755-1805           Når en får, dør en annen. Om prioritering for lungetransplantasjon

Are Holm, avdelingsleder Hjerte-, lunge- og karklinikken (HLK), OUS

1810-1830           Pause

 

1835-1900           Tre perspektiver på organdonasjon

Innlegg: Anne Stine Mollestad, pårørende forteller

Når din nærmeste dør og blir organdonor

Torgunn Bø Syversen, Donoransvarlig sykepleier OUS

 

Oppspill til debatt

Morten Heier Skauby, overlege, FEBS, Transplantasjonskirurgisk seksjon, Avdeling for transplantsjonsmedisin, OUS og leder for Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD)

 

1900-1945          DEBATTEN: Organdonasjon – hva nå?

Debattleder: Solveig Ruud, frilanser

 

Representant fra Ap

Tone W. Trøen (H), leder av Helse- og omsorgskomiteen

Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon

Abdifataah Mohamed Mahamud, Sykehusimam, Prestetjenesten OUS

Stein Foss, transplantasjonkoordinator, OUS

 

Spørsmål/kommentarer fra salen

 

Arrangementet strømmes også på YouTube