Oslo-møtet om Europarådet

Oslo-møtet om Europarådet

bookmark

Hvordan sikre demokrati og fred i Europa?

tirsdag 28. mars 2023, kl. 13:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Den norske Helsingforskomité

Inngang: Gratis påmelding

På Oslo-møtet om Europarådet samler Den norske Helsingforskomité et knippe norske aktører til diskusjon om de viktigste utfordringene i Europa knyttet til demokrati, menneskerettigheter, rettsstat – og fred.

Statssekretær Eivind Vad Petersson innleder, leder av Stortingets delegasjon til PACE, Ingjerd Schou og andre stortingspolitikere deltar i tillegg til en rekke eksperter og sivilsamfunnsaktører. Advokatforeningen, Amnesty International Norge, Human Rights House Foundation, ICJ Norge, Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM), SAIH og andre organisasjoner bidrar.

Russlands angrep på Ukraina utgjør et klart brudd på Europarådets vedtekter og førte til utvisning fra organisasjonen. Samtidig er det tilbakegang for demokratiet i andre av Rådets medlemsland og undergraving av rettsstaten. Vi ser alvorlige mangler når det gjelder å iverksette dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og å følge opp anbefalinger fra andre organer i Europarådet.

Hensikten med Oslo-møtet er å bidra til å mobilisere for et sterkere Europaråd og å komme med innspill til Rådets fjerde toppmøte, som finner sted i Reykjavik 16-17. mai i år. Her bør medlemsstatene vedta en sterk resolusjon hvor de forplikter seg til å overholde Europarådets standarder og gi organisasjonen tilstrekkelig med ressurser til å følge opp.

Europarådet er kontinentets viktigste pan-europeiske organisasjon og må rustes opp for å sikre demokrati og fred i fremtiden. Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har bedt toppmøtet om å vedta reformer for å styrke organisasjonen. Et sivilsamfunnstoppmøte 28. februar-1.mars 2023 gjorde det samme. En høynivå-gruppe, som inkluderer Norges tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, har kommet med en rekke forslag.

Detaljert program: https://www.nhc.no/content/uploads/2023/03/Oslo-motet-om-Europaradet-2023-2.pdf

Påmeldingnhc@nhc.no innen 27. mars kl. 12:00