Religion, demokrati og menneskerettigheterFoto: PEW Research Center, MF vitenskapelig høyskole og Den Norske Helsingforskomité.

bookmark

torsdag 2. desember 2021, kl. 09:00 til kl. 13:00

Sal: Skram

Arrangør: STL - Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 8. desember 2021 close