Russland mellom modernisering og stabilitetFoto: kremlin.ru

Russland mellom modernisering og stabilitet

bookmark

torsdag 2. desember 2021, kl. 09:00 til kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høgskole

Inngang: Gratis - Påmelding kreves

Russlands politiske stabilitet er avhengig av de forutsigbare og omforente, men uskrevne reglene for hvordan ressurser skal distribueres mellom elitene. Dette distribusjonssystemet er limet som holder den herskende koalisjonen sammen og hindrer destruktive stridigheter mellom «klanene», slik man så på 1990-tallet.

Det er bred enighet om at noe må gjøres, men elitene kan ikke enes om hva og hvordan. Ikke bare mangler en omforent visjon for fremtiden – mektige aktører kan ikke en gang enes om det som fremstår som enkle, tekniske ting, slik som fordelingen av radiofrekvenser.

På denne konferansen samler vi internasjonale eksperter for å diskutere implikasjonene av denne maktkampen så vel som grunnlaget for å reformere systemet.

Konferansen oppsummerer det treårige, internasjonale forskningsprosjektet RUSECOPOL (Russia’s Politicized Economy, Elite Dynamics, and the Domestic-Foreign Policy Nexus), som ledes av Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole.

RUSECOPOL-prosjektet er finansiert av Forskningsrådets utlysning NORRUSS Pluss (prosjekt nr. 288428).

Se www.rusecopol.com for mer informasjon om prosjektet.