Seksuell trakassering i arbeidslivetFoto: Carina Elmäng

Nordisk konferanse

bookmark

Seksuell trakassering i arbeidslivet

mandag 30. oktober 2023, kl. 11:30 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Nordic information on gender, NIKK

Inngang: Gratis - påmelding

NIKK, Nordic Information on Gender, inviterer til konferansen Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work, som presenterer resultater fra et nordisk forskningsinitiativ finansiert av Nordisk ministerråd. Forskningsinitiativets unike fokus på samarbeidsprosjekter mellom forskere og næringslivet gir både utfordringer og løsninger for forebygging. Hør presentasjoner fra de fem finansierte prosjektene og delta i en dialog om forebygging, aktuell forskning og ny kunnskap om seksuell trakassering i arbeidslivet.

På ettermiddagen får du også ytterligere innsikt fra en ny nordisk antologi om seksuell trakassering: Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region (2023, Bristol University Press).

Påmelding til konferansen er nødvendig, besøk nikk.no for å registrere deg. Konferansen vil også bli strømmet for de som ikke har mulighet til å delta.