Seminar om antroposofi, bevissthetsutvidelse og klarsyn

bookmark

Kan bevissthetsutvidelse representere et klarsyn som gir komplementær kunnskap?

lørdag 5. november 2022, kl. 11:00 til kl. 17:00

Sal: Skram

Arrangør: Forum Berle og Huseby Antroposofiske Stiftelse

Inngang: Entré kr. 250 ,- Betales i døren

SEMINAR

Huseby Antroposofiske Stiftelse og Forum Berle arrangerer et seminar om antroposofi, bevissthetsutvidelse og klarsyn i Litteraturhuset 5. november kl. 11.00-17.00 i Amalie Skram-salen.

Tittelen for seminaret er: Kan bevissthetsutvidelse representere et klarsyn som gir komplementær kunnskap?

Innledere:

Advokat Cato Schiøtz: «Generelt om forskjellige problemstillinger som Rudolf Steiners livsverk reiser med hensyn til spørsmål knyttet til bevissthetsutvidelse og klarsyn.»

Førsteamanuensis Aksel Hugo: «Menneskets unike dannelsespotensial, erkjennelse som transformativ praksis hos Goethe – i lys av Steiner og Novalis.»

Dr. philos. Hans Kolstad: «Bevissthetsutvidelse og klarsyn i Rudolf Steiners bok Frihetens filosofi.»

Professor Terje Sparby: «Meditasjon, bevissthetsutvidelse og klarsyn.»

Entré kr. 250