Stemmen fra Paris

Stemmen fra Paris

bookmark

Gidske Anderson – bohemdronning, journalist og Nobel-topp

mandag 18. september 2023, kl. 18:00 til kl. 19:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Svein Sandnes Bokforlag AS

Inngang: Gratis - ingen påmelding

For første gang foreligger det en fullstendig biografi om hun som ble NRKs første kvinnelige utenrikskorrespondent.

Det er journalistene Alf Ole Ask og Elin Sørsdahl som har skrevet biografien, som beskriver en oppvekst som vanskjøttet barn i en kunstnerfamilie, hennes deltakelse i kommunistenes motstandskamp mot nazistene, blant annet ved utgivelse av illegale aviser.

Hun fortsatte som journalist i Friheten etter krigen, men dro snart til Paris, hvor hun levde som bohemdronning på ikoniske caféer. Her fikk hun et nært forhold til amerikaneren James Baldwin.

Hun ble etter hvert en betydningsfull bakspiller i Arbeiderpartiet, og ble etter mye dramatikk valg inn i Nobelkomiteen, der hun i sin tid som leder fikk gitt fredsprisen til Mikhail Gorbatsjov. Hun fant den store kjærligheten med Norges første kvinnelige ambassadør, Kirsten Ohm.

Bokbader: Otto Haug