Symposium 1

Symposium 2013

bookmark

30. oktober 2013 - 3. november 2013

Inngang: free

Litteraturhuset har samla et knippe store forfattere med bakgrunn fra fire kontinenter, både for å snakke om sine egne bøker og for å snakke om litteraturen slik den ser ut i verden i dag. Gjennom fem dager med lesninger, intervjuer og seminarer stiller vi spørsmål om hvordan verden ser ut i samtidslitteraturen. Hvem skriver og beskriver, og hvilken makt ligger det i å skildre verden litterært? Lever vi i en tid med et mangfold av stemmer fra alle verdenshjørner, eller dominerer det angloamerikanske perspektivet mer enn noensinne?

I tillegg har vi invitert skribenter og redaktører fra Europa til å delta i et seminar om vilkårene for kulturjournalistikken og den offentlige litterære samtalen. Og for å markere at  Litteraturhusets oppstartsfase er over, spør vi hvilken rolle huset har fått, både i norsk og internasjonal sammenheng. Vi avduker dessuten et nytt kunstverk: Yokoland har dekorert veggene utenfor salen Wergeland med navnene på de mer enn 2000 norske og internasjonale forfatterne som har vært på Litteraturhusets scene siden åpningen 5. oktober 2007 til og med 5. oktober 2013.

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle. Litteraturhuset ønsker velkommen til Symposium 2013.

Bla i programmet her.

PROGRAMME IN ENGLISH