SYV MENINGER MED LIVET

SYV MENINGER MED LIVET

bookmark

Lansering av Thomas Hylland Eriksens nye bok

tirsdag 16. august 2022, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Thomas Hylland Eriksen

Inngang: Gratis

Menneskeheten har gjort enorme fremskritt innen teknologi og vitenskap, men når det gjelder spørsmål om livets mening og det gode samfunn, er vi samtidige med alle mennesker som har levd. Derfor har vi noe å lære av både urfolkene uten skrift og stat, antikkens tenkere og streberne på hamsterhjulet. Denne boken er et destillat av seksti års væren i en verden som er blitt større for hvert år. Det hender riktignok at forfatteren ikke gir éntydige svar, men i så fall er han i det minste i nærheten av spørsmålet.