Taler, retorikk og taleskriving 1Foto: Marte Vike Arnesen, John Trygve Tollefsen og Universitetet i Bergen

bookmark

mandag 29. november 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Ta ordet!

Inngang: Gratis

This page is not available in English. Below is the Norwegian page translated by Google.

  • 8. desember 2021 close