Xi Jinpings Kina 2

Xi Jinpings Kina

bookmark

Boklansering

torsdag 29. september 2022, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Universitetsforlaget og Etterretningskolen

Inngang: Gratis

16. oktober åpner den tjuende partikongress til Kinas mektige kommunistparti. Her vil Xi etter alt å dømme krones som Kinas hersker på livstid. Men hvem er Xi? Og hva er egentlig hans politiske prosjekt for Kina?

Under Xi har Kina blitt en global supermakt som utfordrer USAs rolle og er et land Norge i stadig større grad føler på tennene. Samtidig har Xi sentralisert og monopolisert makt på hjemmebane på en måte ingen har klart i Kina siden Mao. Hans kontroll over det politiske apparatet, rettsvesenet, sikkerhetstjenestene og mediene er nærmest absolutt, og landet har de siste årene utviklet seg raskt i en stadig mer autoritær retning.

For å forstå Kina i dag er det helt nødvendig å forstå Xi Jinping. I denne boka bruker forfatterne Xis liv som prisme for å forstå landets politiske utvikling de siste ti årene. I hvilken retning går Kina, og hva har det å si for kinesere flest – og verden for øvrig?

Program:

  • Introduksjon ved Kristin Ven Bruusgaard, sjef for Etterretningsskolen
  • Bokbad: Karsten Friis, seniorforsker og leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI, intervjuer forfatterne Marte Kjær Galtung og Stig Stenslie