Ytringsfrihet på nett – hvor går grensen? 1

Ytringsfrihet på nett – hvor går grensen?

bookmark

Skolebesøk for VGS

tirsdag 9. november 2021, kl. 09:30 til kl. 10:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset og NIM - Norges institusjon for menneskerettigheter

Inngang: Gratis med påmelding

Ytringsfrihet, vern mot diskriminering, hatefulle ytringer og netthets: Ord og begreper vi hører om hele tiden, men hva betyr de egentlig? Internett og sosiale medier har gjort det enklere å kunne delta i samfunnsdebatten. Hva er ytringsfrihetens begrunnelser og hvorfor er det så viktig at vi bruker stemmen vår? Men noen ganger kan tonen være veldig hard, til og med blant venner. Og så kan det bikke over. Hvor går egentlig grensen for hva som er lov å si og ikke? Og hva skjer med demokratiet hvis mange blir skremt bort fra å si sin mening?

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Litteraturhuset inviterer elever på ungdomstrinnet til skolebesøk om ytringsfrihet på nett.

Vi har fått med oss noen av dem som kan aller mest om hvor grensen mellom en lovlig og ulovlig ytring går, og hvordan man skal balansere ytringsfrihet og vernet mot diskriminering. Vi har intervjuet PST, en juridisk ekspert på menneskerettigheter og en ungdomspolitiker.

I løpet av en skoletime skal leder av Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom, Ammal Haj Mohamed, geleide ungdommene gjennom ytringsfrihets-landskapet på leting etter svar. NIMs rådgiver Vilde Tennfjord kommer, og påmeldte skoler får et lite undervisningsopplegg i forkant at arrangementet.

Det er mulig å delta både fysisk og digitalt. Påmelding til skole@litteraturhuset.no.

Det blir skolebesøk tirsdag 9. november kl. 9.30, 10.45 og 12.00 og onsdag 10. november kl. 10.45.

Skolebesøket er støttet av Bufdir.