Barn og ungdom med spiseforstyrrelser

Bilde/illustrasjon: Maybrit Bo