Wergelandsveien 29

Huset

Norges første litteraturhus åpnet høsten 2007. Nå har Litteraturhuset blitt et begrep. Vår ambisjon er å være stedet der litteraturen møter samfunnet, et hus for den frie offentlige samtale, et hus for forfattere og et hus der barn og unge møter litteraturen.  Mer enn 300 norske debutanter har blitt presentert på våre scener. Husets nær 1700 årlige arrangementer trekker omkring 125.000 publikummere, totalt besøker en kvart million huset hvert år.

Wergelandsveien 29 er Europas største litteraturhus med rom for mange ulike aktiviteter. I første etasje ligger bokhandel, kafé og hovedscenen vår, Wergeland. I tillegg har vi 5 ulike scener og rom for samtale, debatt og formidling. En egen avdeling er satt av til arbeid med barn og ungdom. Loftet er reservert til forfattere og skribenter som trenger en arbeidsplass og et møtested i Oslo sentrum. Mer enn fem hundre forfattere og skribenter benytter seg av dette tilbudet årlig. Huset har også en egen forfatterleilighet for utenlandske forfattere og intellektuelle.

Hvert kvartal setter Litteraturhusets stab sammen et program for barn og voksne som speiler bredden i norsk litteratur og løfter et stort spekter internasjonale stemmer inn i norsk offentlighet. I tillegg bidrar en lang rekke aktører til et stort mangfold av arrangementer. Samlet gir dette et viktig bidrag til en velfungerende offentlig samtale. Fri meningsutveksling gjennom en bred og offentlig samtale er selve bærebjelken i ethvert demokrati.

Litteraturhuset er driftet av Stiftelsen Litteraturhuset som igjen ble stiftet av Institusjonen Fritt Ord i 2006. Huset er inspirert av en tysk tradisjon for frie litteraturhus. Stiftelsen Litteraturhuset er uavhengig og ikke-kommersiell og har som formål å formidle og vekke interesse for litteratur og lesning.