Å huske framover

Foto: Marion Ettlinger, bearbeidet av Gladesigner.