*|MC:SUBJECT|*
Ill.: Forskningsdagene

Forskningsdagene på Litteraturhuset

Det er igjen tid for Forskningsdagene på Litteraturhuset – innen korona-vennlige rammer. Vi følger offentlige myndigheters anbefalinger og har derfor dessverre et begrenset antall plasser i lokalene. Gratisbilletter slippes derfor 5 dager før hvert arrangement.

Tema for Forskningsdagene 2020 er hjernen! De siste årene har vi fått mye ny kunnskap, men likevel er hjernen fortsatt det organet vi vet minst om. Det vil årets Forskningsdager sette fokus på, med temaer som favner fra MS-forskning via flerspråklighet til den kreative hjernen.

16.-25. september. Se hele programmet her eller på forskningsdagene.no!

Uka på Litteraturhuset

mandag 14. september

18:00

Diskriminering innen rus og psykiatri? - Diskrimineres mennesker systematisk i landet vårt?

Arr: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

tirsdag 15. september

12:00

Naturkrisa akselererer: Hva gjør vi nå?

Arr: Forum for utvikling og miljø

19:00

Det ustyrlige klimaet - Gjennomgang av klimadebatten

Arr: Klimarealistene

onsdag 16. september

16:00

Forskningsdagene 2020 - En forskningsfestival for folk flest

16:00

Hjelp – jeg kan ikke snakke! - Afasi etter hjerneslag

Arr: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

18:00

Hvordan påvirker søvn din psykiske helse?

Arr: Rådet for psykisk helse

18:00

Den store EU-debatten

Arr: Oslo unge Venstre og Viken unge Venstre

19:00

Hjernen og bøkene - Gunnhild Øyehaug's «Draumeskrivar»

Arr: Forsknings- og utdanningssatsingen Litteratur, kognisjon og emosjon, UiO

torsdag 17. september

09:00

Vold og kontroll i minoritetsnorske familier - Seminar

Arr: NOVA ved OsloMet

11:00

Utdeling av kritikerprisene for teater, musikk, dans

Arr: Norsk kritikerlag

16:30

Trener tospråklighet hjernen - eller er det en historie om publiseringsskjevhet?

Arr: Institutt for spesialpedagogikk, UiO

18:00

Forskningsdag: Epilepsi - Fra grunnforskning til fremtidens behandling

Arr: Oslo universitetssykehus

fredag 18. september

17:30

Forskernatt - Forskernes eget talkshow

Arr: Forskerforbundet, UiO

18:00

Når kroppen hviler, er hjernen våken - Drømmer i antikken

Arr: Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO

lørdag 19. september

11:00

Den flerspråklige hjernen gjennom livet

Arr: MultiLing

16:00

Dag Solstad og Linn Ullmann i digital samtale - nORD streamet

Arr: nORD - Nordisk litteraturfestival

20:00

Hjernepodcast live m Gaute Einevoll - Podcastinnspilling

Arr: NMBU og Universitetet i Oslo

mandag 21. september

09:00

Når snyltere og gift tukler med hjernen - Forskningsdagene 2020

Arr: Veterinærinstituttet

14:00

Sårbarhet og styrke i livsløpet - Forskning innen temaene psykisk helse og demens

Arr: Lovisenberg diakonale høgskole

17:30

Slaget om hjernen: - en pasientreise gjennom behandlingssløyfen

Arr: Forskningsgruppe for akutt hjerneslag v Oslo universitetssykehus

19:00

Levende jord – levende mangfold

Arr: Biologisk-dynamisk forening og Økouka

19:00

Steineruka 2020 - Mot til å tenke nytt

Arr: Biologisk-dynamisk forening, Økouka, Dialogos medie- og ressurssenter, Antroposofisk selskap, Steineruka, Sosialterapeutisk forbund og Camphill landsbystiftelse

19:30

En sjelden hjerne - Har vi råd til persontilpasset medisin for sjeldne tilstander?

Arr: SSD, Frambu, Nevsom og EMAN-alle tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

tirsdag 22. september

09:00

Glup som en fisk faktisk! - Seks fortellinger om fiskens hjerne og følelsesliv

Arr: Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Fiskevelferdsforumet

17:00

Når skal forskning redde hjernen? - Forskerpanelet svarer ærlig om Alzheimers og Parkinsons sykdom

Arr: Nevroklinikken, OUS

18:00

Tankestrømmens tidsalder - Hvordan hjernen finner hvile i litteratur, meditasjon og hverdagsliv

Arr: Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO

19:00

Hvordan kan vi selv ta vare på hjernen? - Kan trening gjøre den friskere?

Arr: Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo

19:00

Kreativitet og skriving - Hilde Østby og Anne Gunn Halvorsen

Arr: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

19:00

Et virus på avveie

Arr: Dialogos medie- og ressurssenter

onsdag 23. september

08:30

Elver i endring

Arr: Norsk institutt for vannforskning, CIENS

18:00

Hjernens formbarhet i møte med livsvansker - Tre samtaler om tre livsfaser

Arr: Hjernerådet og Rådet for psykisk helse

18:00

Persontilpasset MS-behandling - I dag og i morgen

Arr: Oslo universitetssykehus

19:00

Hverdagens forvandling - Rudolf Steiner som inspirator for kunst og arkitektur

Arr: Antroposofisk selskap

torsdag 24. september

18:00

Fra hjerneforskning til hjernehelse - Et nevrologisk talkshow

Arr: Det medisinske fakultet, UiO og Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken, OUS

19:00

Annonsering av Raftoprisen 2020

Arr: Raftostiftelsens Oslogruppe

fredag 25. september

19:00

Young Researchers’ Night Oslo - Forskningsdagene 2020

Arr: Akademiet for yngre forskere

19:00

Om kunst og undervisning i steinerskolen

Arr: Steineruka

lørdag 26. september

11:00

Tvillingjentene i underverden - Fortellerstund på engelsk og norsk

Arr: Litteraturhuset

12:00

Martinus’ Åndsvitenskap - Hvordan styres verden og hvem styrer den? av Edly Grape

Arr: Oslo kosmologiske forum

13:00

Der kunst uttrykker liv

Arr: Sosialterapeutisk forbund og Camphill landsbystiftelse

søndag 27. september

13:00

Verden på vippepunktet - Saklig søndag: Dag O. Hessen

Arr: Norli Litteraturhuset og Litteraturhuset