*|MC:SUBJECT|*
Foto: Agnete Brun (Aubert) og Rolf M. Aagaard (Marstein)

En søster til besvær

Ikke alle har søsken de liker. Noen har søsken de innimellom bare så vidt holder ut. Og så drar de på hyttetur.

Voksne mennesker er Marie Auberts første roman, og handler om to voksne søstre som skal tilbringe noen dager med moren på familiehytta for å feire morens 65-årsdag. Med er også morens nye kjæreste, ett bonusbarn og bare én mann i passende alder. Det er trangt nok i utgangspunktet, om ikke en av dem plutselig har en stor nyhet å komme med også.

Søskenrelasjoner står sentralt også i Trude Marsteins strålende Så mye hadde jeg fra 2018. Romanen følger den yngste av tre søstre, Monika, fra barndom, gjennom ulike relasjoner, til hun som middelaldrende kvinne gjør opp status. Hele tiden speiles hennes liv i søstrenes. Hvem av de tre har hatt de næreste båndene? Hva har hun fått til som ikke de andre søstrene har klart, og hvem har hatt det beste familielivet?

Nå møter de to forfatterkollega Mikkel Bugge til en samtale om sårhet, sjalusi og søstre.

Onsdag 18. september kl. 19.00 | Les mer og kjøp billett

 

Ukas podkast

Med Byens spor. Skyggeboken avslutter Lars Saabye Christensen sin nyeste trilogi. I ukas podkast kan du høre ham i samtale med forfatterkollega Selma Lønning Aarø om skriving, lesning og sin mangeårige kjærlighet til Oslo. Du finner episoden i din podkastspiller, i iTunes, Soundcloud, Spotify eller på våre nettsider.

Uka på Litteraturhuset

mandag 16. september

18:00

La oss snakke om demens! - Å leve med demens. Håp og forskning.

Arr: Nasjonalforeningen for folkehelsen

18:00

Antibiotick-tock - Panelsamtale om antibiotikaresistens

Arr: UAEM Oslo og Studenter uten grenser

18:00

Boklansering: Anders Johansen - Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913

Arr: Universitetsforlaget

19:00

Designerbarn på bestilling? - Hvor langt kan vi gå?

Arr: Human-Etisk Forbund

tirsdag 17. september

09:30

Sexkjøpsloven ti år etter - Hva har skjedd på feltet?

Arr: Kirkens bymisjon

12:00

Når talespråket mangler - Om alternativ kommunikasjon (ASK)

Arr: Statped

17:00

Historien om et selvmord - Boklansering: "Om jeg hadde visst. Historien om et selvmord"

Arr: Abstrakt forlag

18:00

Ingen spøk - En studie av religion og humor

Arr: Cappelen Damm Akademisk

onsdag 18. september

08:30

Frokostseminar om inkluderende bruk av teknologi i skolen

Arr: Statped

09:00

Forskningsdagene 2019 - En forskningsfestival for folk flest

Arr: Veterinærinstituttet, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), Rådet for psykisk helse, Det medisinske fakultet, UiO, Det juridiske fakultet, UiO, NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, NOFIMA, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, Hjernerådet, Hodepine Norge – forbundet for deg med migrene og andre hodepinesykdommer, Norsk hodepineselskap, Norsk nevrologisk forening, Lovisenberg diakonale høgskole, Det odontologiske faktultet, UiO, «Arven etter Nansen»-prosjektet, Nordområdeutvalget UiO, AnthroTox Konvergensmiljø UiO, Institutt for biovitenskap, UiO, Oslo Europeisk Miljøhovedstad, Sosialantropologisk Institutt, UiO og Akademiet for yngre forskere

09:00

Pokkers pest, parasitter og prioner - Når nye arter og sykdommer gir oss miljøkatastrofer – hva gjør vi for å bli kvitt de?

Arr: Veterinærinstituttet

09:00

Hva er et bærekraftig oppvekstmiljø? - I barnehage, skole og familie

Arr: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

13:00

Matproduksjon, helse og miljø - Hvordan sikre bærekraft i næringer?

Arr: Veterinærinstituttet

14:15

Rik på diskusjon? - Norsk økonomisk offentlighet før og nå

Arr: Stiftelsen bedriftshistorisk forskningsfond

18:00

Oppvekstmiljøets påvirkning - Konsekvenser av vanskelig oppvekst

Arr: Rådet for psykisk helse

18:00

Sammen for mestring! - Skolevegring - hva virker?

Arr: Pedagogbistand Marit Tørstad

19:00

En søster til besvær - Marie Aubert, Trude Marstein og Mikkel Bugge

Arr: Litteraturhuset

torsdag 19. september

10:00

Barnevern og rettsikkerhet - Ny lov, tvangsvedtak og rettssikkerhet

Arr: KIB Norge, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern

17:00

Cellenes hemmeligheter - Seminar om epigenetikk

Arr: Det medisinske fakultet, UiO

18:00

Kan jussen redde verden? - Debatt om klima og forurensing

Arr: Det juridiske fakultet, UiO

18:00

Er naturens grense nådd? - Om naturens tålegrenser

Arr: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

fredag 20. september

17:30

Forskernatt - Forskernes eget talkshow

Arr: Forskerforbundet, UiO

19:00

Freuds bar - Lille meg i den voksnes verden

Arr: Norsk psykoanalytisk forening

lørdag 21. september

10:00

Åpent barnerom

Arr: Litteraturhuset

11:00

Rot og Bjørne - Lesestund med Hege Østmo-Sæter Olsnes

Arr: Litteraturhuset

12:00

Martinus’ åndsvitenskap - En verden av kaos eller kosmos?

Arr: Oslo kosmologiske forum

13:00

Den vesle vampyren - Litt lengre lesing med Torgrim Mellum Stene

Arr: Litteraturhuset

søndag 22. september

13:00

Saklig søndag: Grenselosene - Ved Hege Kofstad

Arr: Tanum Litteraturhuset og Litteraturhuset

15:00

Minoritetsspråket meänkieli - Foredrag ved Mona Mörtlund

Arr: Kven Østlandet

mandag 23. september

09:00

Hvordan skal vi forsvare Norge? - Seminar om ny langtidsplan for forsvarssektoren

Arr: Forsvarets høgskole og Institutt for forsvarsstudier

11:00

Lunsj & lansering - Nye ideer for en presset bistand

Arr: Redd barna

13:00

Matopplevelser, smak og miljø

Arr: NOFIMA

14:00

Tøyelig etikk? - Sykdom og død i medier og forskning

Arr: Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO og Norges idrettshøgskole

16:30

Skolen i møte med miljøkrise - Foredrag ved professor Erik Knain

Arr: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

18:30

Håp mot hodepine og migrene - Nye medisiner og nye behandlinger

Arr: Hjernerådet, Hodepine Norge – forbundet for deg med migrene og andre hodepinesykdommer, Norsk hodepineselskap og Norsk nevrologisk forening

tirsdag 24. september

14:00

Liv og helse eller makt? - Mennesket i helseinstitusjoner

Arr: Lovisenberg diakonale høgskole

18:00

Kan alderdommen være bærekraftig? - Fra celle til samfunn

Arr: Det odontologiske faktultet, UiO

18:00

Kunnskap fra isødet - Forskere følger Nansen mot nord

Arr: «Arven etter Nansen»-prosjektet og Nordområdeutvalget UiO

18:00

Bærekraftig norsk mat - Er bærekraft og sunnhet det samme?

Arr: NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

19:00

Økologisk kretsløpsjordbruk og global matforsyning - Nye løsninger i klima og matforsyningsdebatten

Arr: Biologisk-dynamisk forening og BINGN

19:00

Steineruka 2019

Arr: Biologisk-dynamisk forening, BINGN, Sosialterapeutisk forbund, Camphill landsbystiftelse, Kristensamfunnet i Norge, Dialogos medie- og ressurssenter og Antroposofisk selskap

onsdag 25. september

12:00

Skogen som klimaløsning - Den klimaoptimale skognæringa

Arr: Norskog

18:00

Du eier legemiddelindustrien - Markering av Verdens farmasøytdag

Arr: Norges farmaceutiske forening og Farmasøyter uten grenser

18:00

Oppdageren Jens Munk - Jakten på Nordvestpassasjen

Arr: Humanist forlag

19:00

Hvem skal høres? - Ytringsfrihet for alle

Arr: Sosialterapeutisk forbund og Camphill landsbystiftelse

19:00

Følelsenes politikk – hvem har lov til å være sint? - Med Maria Kjos Fonn, Lone Aburas, Kayo Chingonyi og Sandra Kolstad

Arr: Litteraturhuset