*|MC:SUBJECT|*
Foto: Anna-Julia Granberg/Blunderbluss og Paal Audestad

Som eit barn ser

Kvar sluttar foreldra dine, og kvar byrjar du? Kven maktar å gi sorga eit språk, og kva skjer om ein sluttar å prøve?

I den tredje romanen til Sivert N. NesbøSjøen om vinteren, møter vi Eli, tolv år, som har eit livskompass som snurrar: Ho er i gråsona mellom barn og ungdom, har ein far som er på veg ut heimanfrå og ein familie i avslutningsfasen.

Brynjulf Jung Tjønn har skrive diktsamlinga Garden under jorda. Også her er forteljaren eit barn, men yngre enn hos Nesbø. Universet er også svartare, og grensa mellom røynd og fantasi vanskelegare å trekkje.

Forfattar Eivind Hofstad Evjemo har mellom anna skrive romanen Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet, der han tematiserer evna menneska har til å ta vare på kvarandre. No snakkar han med Nesbø og Tjønn om å sjå ting med barneaugo og om å gi tapserfaringar eit språk.

Onsdag 24. april kl. 19.00 | Les mer og kjøp billett

 

Krig for fred (ny dato)

Det er en glede å ha funnet ny dato for arrangementet med Claudio Magris som ble avlyst i februar. Onsdag 24. april kl. 17.00 kommer han til Litteraturhuset for å samtale med Tore Rem om den nyoversatte romanen Tiltale frafalles, europeisk identitet og forutsetningene for fred.

Onsdag 24. april kl. 17.00 | Les mer og kjøp billett

Uka på Litteraturhuset

tirsdag 23. april

19:00

Trumplandia - Åpent møte med Prof Carolyn M. Rouse

Arr: KIFO (Institutt for kirke-, religions-, og livsynsforskning) og Antirasistisk senter

onsdag 24. april

10:00

Det nye totalforsvaret - Boklansering

Arr: Den norske Atlanterhavskomité og Forsvarets høgskole

14:00

Fremtidens sykehus i Oslo - Blir det Park eller Tårn sykehus?

Arr: Redd Ullevål Sykehus

17:00

Krig for fred - Claudio Magris og Tore Rem

Arr: Litteraturhuset

19:00

Journalist eller aktivist? - Om profesjonalitet og humanisme

Arr: Norsk PEN og Norsk journalistlag

19:00

Som eit barn ser - Sivert N. Nesbø, Brynjulf Jung Tjønn og Eivind Hofstad Evjemo

Arr: Litteraturhuset

torsdag 25. april

08:30

Cicep-Cree - Seminar om nye klimamål for EU og Norge

Arr: CICERO Senter for klimaforskning, Frischsenteret

13:00

Rasisme i kulturlivet

Arr: Transnational arts production (TRAP)

17:00

ANZAC Dag mottakelse - Minnestund for falne australske og nyzealandske soldater

Arr: Den australske ambassade og the Australian Association Norway

18:00

Russland i nordiske medier - - og Norden i russiske medier

Arr: Den danske journalisthøgskole og Nordisk journalistcenter

fredag 26. april

10:00

På vei til Frankfurt

Arr: Tysk-norsk litteraturfestival

lørdag 27. april

12:00

Tyskspråklig lesestund med Charly von Feyerabend - Gøyal bli med-opplesning for barn fra 3 år

Arr: Tysk-norsk litteraturfestival

mandag 29. april

11:00

Immunologiens dag 29. april - Program med 4 foredrag og 1 samtale

Arr: Norsk selskap for immunologi og TTA - Turning the Tide of Antimicrobial resistance

18:30

Jakten på trygghet - Om forsvars- og overlevelsesstrategier

Arr: Vadum Terapi og Coaching

tirsdag 30. april

08:00

Frokostmøte - Kartlegging, beskyttelse og behandling av barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

Arr: Humana Barnevern

08:30

Kritikkens rolle i offentligheten - Kulturrådet inviterer til frokostmøte

Arr: Kulturrådet

09:00

Barn i Norge 2019: Identitet - Rapportlansering

Arr: Voksne for barn

12:00

Makt og opposisjon - Partiene som demokratisk paradoks

Arr: Universitetsforlaget, Institutt for statsvitenskap og Universitetet i Oslo

18:00

Boklansering - A Rope from the sky

Arr: Fellesrådet for Afrika - Norwegian Council for Africa

19:00

Israelsk vinsmaking

Arr: MIFF Oslo

19:00

Bokpresentasjon: «Saksens hemmelighet» - Av professor Liv Mjelde

Arr: Vadsølaget i Oslo

torsdag 2. mai

09:00

Seminar om ungdomskriminalitet - Hva skjer, og hva kan vi gjøre?

Arr: Advokatforeningen og Riksadvokaten

18:00

Likestilling anno 2019 - Hva er de viktigste utfordringene?

Arr: Venstre

18:00

Krisen i Venezuela - Demokrati, sikkerhet og internasjonale aktører

Arr: Oslo Academy of Global Governance, UiO

19:00

Hva er konspirasjonsteorier? - Terje Emberland og Asbjørn Dyrendal

Arr: HL-senteret og Universitetsforlaget

fredag 3. mai

18:00

Zu Asche, zu Staub - Babylon Berlin med Erle Marie Sørheim, Ola Innset og Matilde Holdhus

Arr: Litteraturhuset

21:00

Åpen mikrofon - Med Ingvild Schade

Arr: Litteraturhuset