Slipp poesien fri – det er vår! 1

Poetiske portretter

I en serie forfatterportretter vil Litteraturhuset løfte den norske samtidspoesien, ved å invitere aktuelle norske poeter til å fortelle om egen skriving, om inspirasjonskilder, poetikk og politikk.

Våren 2021 vil vi publisere portretter med Sumaya Jirde Ali, Bård Torgersen, Kristin Berget og Pedro Carmona-Alvarez.