Gert Nygårdshaug

Foto: Torkil Storli. Bearbeidet av Gladesigner.