Poesisnikkikk spesial

Foto: Tove K. Breistein (Løvåsen), Vilde
Salhus Røed (Holck), Aschehoug forlag
(Lunden) og Ole D. Hesledalen (Wærness)