Russisk litteraturhistorie på seksti minutter 8

Foto: Herborg Pedersen. Bearbeidet av Gladesigner.