Berner-kjellerenFoto: Kristin Svanæs-Soot

Berner-kjelleren

Informasjon

 • Størrelse: 130m2

 • Etasje: U.etg

 • Kapasitet: 32 - 100stk

Priser

 • Standard: 8500,-

 • Rabattert pris: 6000,-

 • Priser eks. mva

NB. De til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner vil påvirke kapasitet og medføre avvik fra ordinære oppsett.

Berner-kjelleren (130m2) er et mellomstort rom i underetasjen. Det kan romme 64 personer rundt småbord, med mulighet for å supplere med ekstra stoler for totalt 100 personer. Etter avtale kan rommet rigges om til stolrader for 100 personer eller langbord til 80.

Berner-kjelleren er et fleksibelt og avslappet lokale som egner seg godt til blant annet debatter, lanseringer, quiz og sosiale tilstelninger.

Veggene er dekorert med boksamlingen til filosofen, sosiologen og forfatteren Mia Berner. Samlingen ble donert til Litteraturhuset etter hennes bortgang i 2009.

Det er ca. 2,20 meter opp til en rekke overliggende bjelker i taket.

Prisinformasjon
Vennligst merk at Berner-kjelleren, i motsetning til de andre salene, har fast oppsett med kafébord og stoler til 64 personer, som kan suppleres med ytterligere stoler til totalt 100 personer. Dersom annet oppsett som krever omrigg skal benyttes, medfører det en ekstra kostnad på kr 1000,-.

Prisene justeres årlig.

Kapasitet

 • Småbord: 64 personer

 • Småbord med ekstra stoler: 100 personer

 • Langbord (tillegg kr. 1000 for omrigg): 32 personer

 • Stoler i bue (tillegg kr. 1000 for omrigg): 100 personer

Teknisk utstyr

Tekniske behov må spesifiseres minimum én uke før arrangementet. Komplett liste over teknisk utstyr fåes på forespørsel.

Grunnpakke700,-

 • Lydanlegg

 • 1 kablet mikrofon

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Liten lydpakke1000,-

 • Lydanlegg

 • 2-4 kablete mikrofoner

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Stor lydpakke*1500,-

 • Lydanlegg

 • 5 eller flere kablete mikrofoner

 • 2 trådløse mikrofoner (2 bøyler eller 1 håndholdt)

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Andre behov etter avtale. *Krever leie av Litteraturhustekniker. Pris fra kr. 2000.
Merk: 25% Mva kommer i tillegg ved utleie til organisasjoner og bedrifter som er momspliktige. Prislisten justeres den 1. januar hvert år.