Nedjma 1Foto: Kristin Svanæs-Soot

Nedjma

Informasjon

 • Størrelse: 99m2

 • Etasje: 3.etg

 • Kapasitet: 20 - 90stk

Priser

 • Standard: 8500,-

 • Rabattert pris: 6000,-

 • Priser eks. mva

NB. De til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner vil påvirke kapasitet og medføre avvik fra ordinære oppsett.

Nedjma (99m2) er et mellomstort rom i 3. etasje. Rommet har plass til 90 personer i stolrader, 45 personer sittende rundt småbord, 60 personer ved langbord, og 20 i hestesko.

Rommet har en liten scene, projektor og lydanlegg og store vinduer som gir mye lys. Nedjma er velegnet for formelle arrangementer uten altfor stor publikumsmasse, boklanseringer og debattmøter.

I 2011 var Litteraturhuset så heldig å få overta sci fi-entusiast og forfatter Tron Øgrims omfattende science-fiction-samling. Den er plassert i dekorative bokhyller langs veggene i Nedjma.

Prisene for leie oppdateres årlig.

Kapasitet

 • Stolrader: 90 personer

 • Langbord: 60 personer

 • Småbord, firkantet med stoler: 45 personer

 • Hestesko: 20 personer

Teknisk utstyr

Tekniske behov må spesifiseres minimum én uke før arrangementet. Komplett liste over teknisk utstyr fåes på forespørsel.

Grunnpakke650,-

 • Lydanlegg

 • 1 kablet mikrofon

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Liten lydpakke950,-

 • Lydanlegg

 • 2-4 kablete mikrofoner

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Stor lydpakke*1450,-

 • Lydanlegg

 • 5 eller flere kablete mikrofoner

 • 2 trådløse mikrofoner (2 bøyler eller 1 håndholdt)

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Andre behov etter avtale. *Krever leie av Litteraturhustekniker. Pris fra kr. 2000.
Merk: 25% Mva kommer i tillegg ved utleie til organisasjoner og bedrifter som er momspliktige. Prislisten justeres den 1. januar hvert år.