WergelandFoto: Kristin Svanæs-Soot

Wergeland

Informasjon

 • Størrelse: 178m2

 • Etasje: U.etg

 • Kapasitet: 72 - 200stk

Priser

 • Standard: 16200,-

 • Rabattert pris: 10000,-

 • Priser eks. mva

NB. De til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner vil påvirke kapasitet og medføre avvik fra ordinære oppsett.

Wergeland (178 m2) er Litteraturhusets største sal. Salen har plass til 200 personer i amfi med stolrader foran, 140 personer i amfi med små runde kafébord, 72 personer rundt små runde kafébord uten amfi, eller 120 personer ved langbord. Kunstneren May Bente Aronsens tepper er et dekorativt element som er med på å gi salen både intimitet og atmosfære.

Wergeland er utstyrt med et godt lyd- og lysanlegg. Det er også husets eneste lokale med teleslynge. I tillegg rommer salen et uttrekkbart amfi som kan fjernes om ønskelig.

Salen egner seg for så vel kinofremvisning, forelesninger og seminar som fester og mottagelser. Planlegger du et arrangement med mer enn 200 mennesker, kan man leie Wergeland i kombinasjon med for eksempel Amalie Skram og ha direkte overføring av lyd og bilde på storskjerm.

I Wergeland er det nødvendig å leie en av husets egne teknikere.

Priser justeres årlig.

Kapasitet

 • Amfi m. stolrader: 200 personer

 • Amfi m. kafébord: 140 personer

 • Langbord: 120 personer

 • Kafébord uten amfi: 72 personer

 • Kun amfi: 105 personer

Teknisk utstyr

Tekniske behov må spesifiseres minimum én uke før arrangementet. Komplett liste over teknisk utstyr fåes på forespørsel.

Liten lydpakke*1600,-

 • Lydanlegg og scenelys

 • 1-4 kablete mikrofoner

 • Projektor

 • Lyd fra PC

Stor lydpakke*2750,-

 • Lydanlegg og scenelys

 • Projektor

 • 5 eller flere kablete mikrofoner

 • 4 trådløse bøylemikrofoner

 • 2 trådløse håndholdte mikrofoner

 • Lyd fra PC

Andre behov etter avtale. *Krever leie av Litteraturhustekniker. Minimum kr. 2000.
Merk: 25% Mva kommer i tillegg ved utleie til organisasjoner og bedrifter som er momspliktige. Prislisten justeres den 1. januar hvert år.