Videoproduksjon under publikumsarrangementFoto: Thorbjørn Helin/Litteraturhuset

Videoproduksjon under publikumsarrangement

Priser pr. 1.1.2022

Videoproduksjon/opptak regnes som tilleggstjenester til et arrangement med publikum i salen. Prisene nedenfor kommer i tillegg til leie av sal, lydpakke, teknisk personell og evt. annet i leietakers bestilling.

I videopakkene er kun utstyr og opptak inkludert. Ved ønske om strømming (direktesending på nett) tilkommer en ekstrakostnad på 1500,-. Teknikerpris bestemmes ut fra varighet (600,-/time, minimumspris 2000,-), og antall lydkilder bestemmes ut fra lydpakken man bestiller. Alle pakkene leveres i Full HD kvalitet (1920×1080), med lyd på videoen, og opptakene blir sendt til leietaker/kontaktperson tidligst neste virkedag.

Enkel videopakke
Standard videopakke
Full videopakke
Strømming
Studioproduksjon

Vi tar vare på opptakene i 3 måneder etter gjennomført arrangement, med mindre annet er avtalt. Litteraturhuset tilbyr ikke etterarbeid, men kan henvise leietaker til aktører som leverer dette. All bestilling er med forbehold om ledig kapasitet, priser er oppgitt eks. MVA, og justeres årlig.

Enkel videopakke 2500,-

Dette er valget for de som ønsker enkel videodokumentasjon av arrangementet sitt med lavest mulig kostnad.

Inkluderer:
* 1 enkelt stillestående kamera. Vi legger opp til et fast totalbilde av scenen.

Merk: leie av en tekniker påkrevd, men samme tekniker kan ta seg av all teknikken i salen. Separate lydopptak er ikke inkludert.

Standard videopakke: 4500,-

Et godt valg for de som ønsker en litt mer avansert videoproduksjon.

Inkluderer:
* 2 kamera
* 1 pc til visning av presentasjoner og/eller videoavspilling (ikke samtale over videolink)
* Bilde-i-bilde for inkorporering av presentasjon ved siden av foredragsholder

Merk: Krever to teknikere: en for å ta seg videoproduksjonen, og en for å ta seg av lyden i salen. Dette oppsettet kan medføre at noen publikumsplasser i salen går bort. Separate lydopptak er ikke inkludert.

Full videopakke: 9000,-

Det rette valget for de som ønsker fullt produksjonsoppsett, med et helproft inntrykk.

Inkluderer:
* 3 kamera
* 1 pc til visning av presentasjoner og/eller videoavspilling
* Bilde i bilde
* Grafikk, vannmerke og/eller logo
* Supringer (navn/tittel under hver person)
* Helproff integrering og sammensetting av de ulike videokildene
* 1 pc til presentasjoner, videoavspilling, og/eller videolink med digitale deltakere
* 1 stk 43’’ 4K UHD TV-skjerm på stativ som monitor for de på scenen
* Mulighet for separate kameraopptak, og flerspors lydopptak til etterarbeid uten ekstra kostnad (må avtales i forkant)

Merk: Krever leie av minst to teknikere; en for å ta seg av videoproduksjonen, og en for å ta seg av lyden i salen. En tredje tekniker kan i visse tilfeller være nødvendig for ønsket kamerastyring underveis. Antall teknikere som ønskes til avvikling må avklares senest 14 dager i forkant av arrangementet. Øvrige detaljer og behov må avklares med teknisk produsent på Litteraturhuset i god tid i forveien, senest 5 virkedager. På grunn av plassbehov kan dette oppsettet medføre at noen publikumsplasser går bort.

Strømming: 1500,- + valgt videopakke

Litteraturhuset benytter Youtube som strømmeplattform.
Vi strømmer alltid til leietakers egen kanal, huset har ikke en egen kanal for utleiearrangementer.

For å kunne opprette strømmesiden på leietakers Youtube-kanal og kvalitetssikre oppsettet trenger vi styringstilgang til kanalen. Dersom leietaker har en merkevarekonto ønsker vi å motta administratorrettigheter til kanalen; hvis kanalen er en ordinær konto må vi få tilsendt brukernavn og passord. Av hensyn til leietakers egen sikkerhet foretrekker vi å motta brukernavn på epost, og passord på SMS. Påloggingsinfo tas vare på i et passordbeskyttet dokument, og kun ansatte og underleverandører med nødvendig behov for denne informasjonen har tilgang til dette. Denne infoen slettes senest 2 uker etter arrangementsdato, med mindre det er rimelig grunn til å beholde den lenger.

Dersom leietaker ønsker å bruke en annen plattform må dette avtales spesielt. I så tilfelle tar ikke Litteraturhuset ansvar for oppsettet her, men leietaker må da selv sørge for at innstillingene på valgt plattform er riktig, og at strømmingen lar seg gjennomføre der. Vi må innen rimelig tid, og senest arbeidsdagen før arrangement, få tilsendt nødvendig strømmeinfo (RTMP server URL og strømmenøkkel) som vi kan legge inn på utstyret vårt.

Det er viktig at vi får beskjed tidlig nok om leietakers behov og ønsker, spesielt når det gjelder tekniske og digitale tjenester. For å sikre god avvikling bør dette avtales senest 14 dager før arrangementsdato.

Arrangør er selv ansvarlig for alt innhold og materiale i arrangementet, og at det ikke krenker tredjepartsrettigheter, eller er i strid med norsk lov, eller strømmeplattformens retningslinjer. Arrangør har også ansvar for å innhente nødvendige tillatelser for opptak og/eller strømming fra alle som skal filmes, i forkant av arrangement. Leietaker beholder alle immaterielle rettigheter til innholdet i opptakene/strømmingen.

Studioproduksjon

Studiopakken er en komplett videoproduksjon uten publikum til stede. Når man ikke må ta hensyn til publikum kan man ta seg større friheter med plassbruk, og prioritere videoproduksjonen over alt annet. Det resulterer i et bedre sluttprodukt.

I denne pakken er alt inkludert, dvs. leie av sal, nødvendig utstyr, og teknisk personale i opptil 4 timer. Litteraturhuset bestemmer sal ut fra ledighet og behov. Tilleggspris for strømming (direktesending på nett): 1500,-. Videoen leveres i Full HD kvalitet (1920×1080). Dersom leietaker ønsker å motta alle de separate video- og lydfilene anbefaler vi leietaker å ta med en rask ekstern harddisk for overføring av filene med en gang etter endt opptak. Vi tar vare på opptakene i 3 måneder etter gjennomført arrangement, med mindre annet er avtalt. Alle priser er eks. MVA, og prisene justeres årlig.

Studiopakke: 24.000,-

Inkluderer:
* 3 kameraer
* Opptil 8 lydkilder
* Bilde i bilde
* Grafikk, vannmerke og/eller logo
* Supringer (navn/tittel under hver person)
* Helproff integrering og sammensetting av de ulike videokildene
* PC til presentasjoner, videoavspilling, og/eller videolink med digitale deltakere
* Mulighet for separate kameraopptak, og flerspors lydopptak til etterarbeid
* 1 stk 43’’ 4K UHD TV-skjerm på stativ
* 2 teknikere
* Opptil 2 timers forarbeid/planlegging sammen med husets tekniske produsent