Videoproduksjon under publikumsarrangementFoto: Thorbjørn Helin/Litteraturhuset

Video- og opptakstjenester

Priser og vilkår fra 1.1.2022

All bestilling er med forbehold om ledig kapasitet

Videoopptak fra kr. 2500,- til 9000,-
Strømming fra 4000,- til 10 500,-
Lydopptak fra kr. 750,- til 1500,-
Studioproduksjon kr. 25 500,-
Videolink/digitale deltakere kr. 2000,-
TV-skjerm/ videomonitor kr. 800,-
Teknikersats kr 650,- pr time (minstesats kr. 2000,-)

Alle priser er oppgitt eks. MVA og justeres årlig

 

Videoproduksjon under publikumsarrangementer

Videoproduksjon/opptak regnes som tilleggstjenester til et arrangement med publikum i salen. Priser kommer i tillegg til sal-leie, lydpakke, teknisk personell og evt. annet i leietakers bestilling.
I strømmepakkene er både utstyr, opptak og strømming inkludert. Dersom man kun ønsker videoopptak og ikke strømming trekker vi fra 1500,- på prisen, altså enkel videoproduksjon kr. 2500, standard videoproduksjon kr. 4500 og full videoproduksjon kr. 9000.

Teknikerpris på en produksjon bestemmes ut fra varighet (650,-/time, minimumspris 2000,-), og antall lydkilder bestemmes ut fra lydpakken man bestiller. Alle pakkene leveres i Full HD kvalitet (1920×1080), og opptakene blir sendt til leietaker/kontaktperson tidligst neste virkedag. Vi tar vare på opptakene i 3 måneder etter gjennomført arrangement, med mindre annet er avtalt. Litteraturhuset tilbyr ikke etterarbeid, men kan henvise leietaker til aktører som leverer dette.

Strømming

Litteraturhuset benytter Youtube som strømmeplattform. Vi strømmer alltid til leietakers egen kanal, huset har ikke en egen kanal for utleiearrangementer. For å kunne opprette strømmesiden på leietakers Youtube-kanal og kvalitetssikre oppsettet trenger vi styringstilgang til kanalen. Dersom leietaker har en merkevarekonto ønsker vi å motta administratorrettigheter til kanalen; hvis kanalen er en ordinær konto må vi få tilsendt brukernavn og passord. Av hensyn til leietakers egen sikkerhet foretrekker vi å motta brukernavn på epost, og passord på SMS. Påloggingsinfo tas vare på i et passordbeskyttet dokument, og kun ansatte og underleverandører med nødvendig behov for denne informasjonen får tilgang til dette. Denne infoen slettes senest 2 uker etter arrangementsdato, med mindre det er rimelig grunn til å beholde den lenger.

Dersom leietaker ønsker å bruke en annen plattform må dette avtales spesielt. I så tilfelle tar ikke Litteraturhuset ansvar for oppsettet her, men leietaker må da selv sørge for at innstillingene på valgt plattform er riktig, og at strømmingen lar seg gjennomføre der. Vi må innen rimelig tid, og aller senest to arbeidsdager før arrangementet, få tilsendt nødvendig strømmeinfo (RTMP server URL og strømmenøkkel) som vi kan legge inn på utstyret vårt.

Det er viktig at vi får beskjed tidlig nok om leietakers behov og ønsker, spesielt når det gjelder tekniske og digitale tjenester. For å sikre god avvikling bør dette avtales senest 14 dager før arrangementsdato.

Arrangør er selv ansvarlig for alt innhold og materiale i arrangementet, og at det ikke krenker tredjepartsrettigheter, eller er i strid med norsk lov, eller strømmeplattformens retningslinjer. Arrangør har også ansvar for å innhente nødvendige tillatelser for opptak og/eller strømming fra alle som skal filmes, i forkant av arrangement. Leietaker beholder alle immaterielle rettigheter til innholdet i opptakene/strømmingen.

Enkel strømmepakke: 4000,-

Valget for de som ønsker enkel videodokumentasjon av arrangementet sitt med lavest mulig kostnad. Inkluderer:

 • Direktestrømming på Youtube
 • 1 enkelt stillestående kamera. Vi legger opp til et fast totalbilde av scenen.

 

MERK: Leie av 1 tekniker påkrevd, men samme tekniker kan ta seg av all teknikken i salen. Separate lydopptak er ikke inkludert.

Standard strømmepakke: 6000,-

Et godt valg for de som ønsker en litt mer avansert videoproduksjon. Inkluderer:

 • Direktestrømming på Youtube
 • 2 kamera
 • 1 pc til visning av presentasjoner og/eller videoavspilling (ikke samtale over videolink).
 • Bilde-i-bilde for inkorporering av presentasjon ved siden av foredragsholder

 

MERK: Krever leie av 2 teknikere: en for å ta seg videoproduksjonen, og en for å ta seg av lyden i salen. Dette oppsettet kan medføre at noen publikumsplasser i salen går bort. Separate lydopptak er ikke inkludert.

Full strømmepakke: 10500,-

Det rette valget for de som ønsker fullt produksjonsoppsett, med et helproft inntrykk. Inkluderer:

 • Direktestrømming på Youtube
 • 3 kamera
 • 1 pc til presentasjoner, videoavspilling, og/eller videolink med digitale deltakere
 • Bilde i bilde
 • Grafikk, vannmerke og/eller logo
 • Supringer (navn/tittel under hver person)
 • Helproff integrering og sammensetting av de ulike videokildene
 • 1 stk 43’’ 4K UHD TV-skjerm på stativ som videomonitor for de på scena
 • Mulighet for separate kameraopptak, og flerspors lydopptak til etterarbeid uten ekstra kostnad (må avtales i forkant)

 

MERK: Krever leie av minst 2 teknikere; en for å ta seg av videoproduksjonen, og en for å ta seg av lyden i salen. En tredje tekniker kan i visse tilfeller være nødvendig for ønsket kamerastyring underveis. Antall teknikere som ønskes til avvikling må avklares senest 14 dager i forkant av arrangementet. Øvrige detaljer og behov må avklares med teknisk produsent på Litteraturhuset i god tid i forveien, senest 5 virkedager. På grunn av plassbehov kan dette oppsettet medføre at noen publikumsplasser går bort.

Lydopptak

Alle videoproduksjoner og opptak leveres med opptak av ferdig lydmiks. Dersom man ønsker et separat lydopptak av hver enkelt lydkilde for senere miks ordner vi dette for 1500,-.

Dersom man ikke har bestilt noen videopakke, og ønsker et ferdig mikset lydopptak (mono/stereo) koster dette 750,-.

Studioproduksjon

Studiopakken er en komplett videoproduksjon uten publikum til stede. Når man ikke må ta hensyn til publikum kan man ta seg større friheter med plassbruk, og prioritere videoproduksjonen over alt annet. Det resulterer i et bedre sluttprodukt.

I denne pakken er alt inkludert, dvs. leie av sal, nødvendig utstyr, og teknisk personale i opptil 4 timer. Litteraturhuset bestemmer sal ut fra ledighet og behov. Dersom man kun ønsker opptak og ikke strømming trekker vi fra 1500,- på prisen. Videoen leveres i Full HD kvalitet (1920×1080). Dersom leietaker ønsker å motta alle de separate video- og lydfilene anbefaler vi leietaker å ta med en rask ekstern harddisk for overføring av filene med en gang etter endt opptak. Vi tar vare på opptakene i 3 måneder etter gjennomført arrangement, med mindre annet er avtalt.

Studioproduksjon: 25.500,-

Inkluderer:

 • Leie av sal
 • Opprigg før arrangørs ankomst
 • 3 kameraer
 • Opptil 8 lydkilder
 • Bilde i bilde
 • Grafikk, vannmerke og/eller logo
 • Supringer (navn/tittel under hver person)
 • Helproff integrering og sammensetting av de ulike videokildene
 • Pc til presentasjoner, videoavspilling, og/eller videolink med digitale deltakere
 • Mulighet for separate kameraopptak, og flerspors lydopptak til etterarbeid
 • 1 stk 43’’ 4K UHD TV-skjerm på stativ
 • 2 teknikere
 • Opptil 2 timers forarbeid/planlegging sammen med husets tekniske produsent