Vilkår

Hvem kan leie hos oss?

Litteraturhusets mål er å tilrettelegge for at så mange aktører som mulig skal kunne avholde møter, seminarer, debatter og kulturproduksjoner i egen regi. Litteraturhuset forbeholder seg retten til å avvise elller avlyse leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer norsk lov, oppfordrer til straffbare handlinger eller bryter lovens bestemmelser om hatefulle ytringer.

Type arrangement, standardpris eller redusert pris?

Litteraturhuset har et totrinns prissystem. Vi holder en fast lav pris. Medlemsmøter, kursvirksomhet og workshop er eksempler som arrangement som går under denne standardprisen. Arrangementer som er åpne, retter seg mot folk flest og er innenfor Litteraturhusets virkeområde; litteratur, politikk og samfunnsspørsmål, kan kvalifisere til rabattert pris. Er du i tvil om hvilken pris som vil gjelde for ditt arrangement? Kontakt oss på utleie[at]litteraturhuset.no.

Hva er inkludert i leien?

Pris for leie av lokale gjelder for inntil 8 timer. Leieperioden skal inkludere tekniske prøver og egne forberedelser/pynting. Tidligste tidspunkt for arrangementsstart er kl. 08.00 på hverdager, kl. 10.00 på lørdager og kl. 12.00 på søndager. Arrangementslutt på søndager er kl. 18.00 og lokalene må forlates senest innen kl. 18.30.

Leiepris inkluderer bord og stoler, tilrettelegging og rydding. Unntaket er Berner-kjelleren, hvor evt. omrigg krever eget tillegg (se prisliste). Leie av teknisk utstyr og tekniker er ikke inkludert i leieprisen (se prisliste). Evt. endringer på romoppsett må spesifiseres senest 3 dager før arrangementsstart, mens evt. omrigg underveis i leieperioden må avtales senest 2 uker før og krever leie av arrangementsvert.

Som del av avtalen om rabattert leiepris er det krav om at leietaker i god tid og senest 14 dager før arrangement oversender omtale av arrangementet iht. mal for publisering i Litteraturhusets programoversikt på nett.

Litteraturhuset har ikke anledning til å oppbevare materiell eller utstyr som skal benyttes under arrangement, unntatt etter spesiell avtale. Arrangør står ansvarlig for alt medbrakt materiell og utstyr.

Teknisk utstyr og bemanning

Teknikere og alt teknisk utstyr leveres av Litteraturhuset etter bestilling. Leie av tekniker må bestilles min. to uker før arrangementet. Generelle tekniske spesifikasjoner avklares senest en uke før arrangement. Ved å leie tekniker sikrer man god teknisk gjennomføring. Leie av Wergeland krever alltid tekniker. Det samme vil gjelde ved bruk av stor lydpakke i øvrige rom, streaming, trådløse mikrofoner og utstyr samt monitorer. Tekniker fakturerer arrangør direkte om ikke annet er avtalt.

Arrangør må være til stede ved gjennomføring. Ved behov for praktisk bistand kan man leie egen arrangementsvert (se prisliste).

Avbestilling

Avbestillingsfrist på leie av lokaler er normalt to uker (14 virkedager). Ved senere avbestilling faktureres det leiepris for lokalet, samt gjeldende avbestillingsgebyr dersom tekniker er leid inn fra Litteraturhuset, for tapt arbeid.

Servering og/eller boksalg på arrangement?

All servering må gå via Kafe Oslo. Hvite duker til oppdekning samt telys kan også bestilles gjennom dem. Kafe Oslos meny og priser på arrangement som du kan se her: Arrangementsmeny.

Kontakt: Tlf 21 54 85 71 eller e-post post[at]kafeoslo.no.

Alt salg av bøker må gå via bokhandelen Tanum bokhandel. Kontakt bokhandelen på: Tlf. 23 69 10 80 eller e-post litteraturhuset[at]tanum.no